Mission

Som en del av att utveckla troende ungdomar så vill vi ge dem en möjlighet att prova på mission. YFC Sweden anordnar teamresor och missionspraktik i olika länder där YFC bedriver verksamhet. YFC Sweden understödjer även missionsarbete och söker aktivt efter givare som vill hjälpa barnhemsbarn i Tjeckien.