Friends of Hand of Hope

2011 startade YFC Immanuel (som ansvaras av Christer Dahlberg) ett arbete med barnhemsbarn i Tjeckien. Det som började med ett barnhem är nu 16 barnhem och arbetet bara växer och växer. Konferenscentret ICC Immanuel (www.immanuel.cz) fungerar som bas för detta arbete och YFC ordnar ungefär 15 olika läger varje år. YFC arbetare följer sedan upp barnen under resten av året samt hjälper dem att klara sig själva även när de lämnar barnhemmet.

För att klara av denna snabba tillväxt i arbetet behöver vi hjälp från personer runt om i världen som vill dela visionen med bekanta, sina bönegrupper, sin församlingen eller göra speciella insatser. För att finansera dessa läger behöver vi även sponsorer för dessa barn och därför finns projektet ”Friends of Hand of Hope”. Du kan också bli medlem i 100-klubben genom att sponsra ett barn till ett läger genom att ge 500 SEK som en engångsgåva under ett år.  (Gå till 100-klubben.)


Här är en kort presentation om hur du kan hjälpa YFC Immanuels barnhemsarbete i Tjeckien. Vi söker både efter personer som kan presentera detta arbete och dess behov till församlingar, bönegrupper och företagare samt givare som vill understödja något av projekten.


Klicka på Friends of Hand of Hope och lär dig mer om hur du kan vara en del av det arbetet och hjälpa dessa barn.