Kristendom i Fokus – Ett online material för kristendomsundervisning

YFC Britain har utvecklat ett intressant material för undervisning av kristendomskunskap. Det används i 10,000 skolor i Storbritannien. Materialet är först och främst gjort för att elever ska kunna söka information om kristendom och kunna jobba med den informationen.

YFC Sweden har tagit inspiration från detta engelska material och YFC Sweden håller nu på att jobba fram ett liknande material för skolor i Sverige. YFC Sweden kommer också att arbeta fram en bra lärarsida som kommer att vara en bra resursbank för alla kristendomslärare runt om i Sverige. Detta kommer inte att vara en arbete som bara är gjort av YFC Sweden utan det kommer att ske i nära samarbete med många svenska kristna skolor.

Svensk version under uppbyggnad

Besök gärna vår hemsida för Kristendom i Fokus. Den är under uppbyggnad och målet är att den ska vara klar att användas till hösten 2016. Vi tar gärna emot förlag och kreativa ideér.

www.kristendomifokus.se

 

ReQuest

Här nedan är den engelska versionen som vi tagit inspiration från.