Rock Solid Club

Material för barn 10-14 år

Vad?

Rock Solid Clubs startade först på Nya Zeeland och kom sedan till Danmark och Storbritannien. Dessa länder har i sin tur utvecklat materialet till vad det är i dag – YFC Europas främsta material för att nå 11-14 åringar. Varje vecka hålls många hundratals Rock Solid Clubs över hela Europa. YFC Britain har även utvecklat ett material för barn som redan går till kyrkan – Alive – vilket passar bra som material för t.ex. söndagsskolan.

Varför?

Rock Solid Clubs finns för att hjälpa kyrkor runt om i hela världen att komma i kontakt med barn och ungdomar i åldern 10-14 år. Rock Solid materialet gör att denna uppgift blir lätt, roligt och relevant. Alive är på liknande sätt en mycket bra material för barn i mellanstadieåldern som troget går till kyrkan. Många barn i åldern 10-13 år har svårt att hitta sin plats i kyrkan där barnkyrkan kan kännas för yngre barn och gudstjänsten är för de vuxna. Alive är en mycket bra alternativ för dem…

För vem?

Materialet på YFC Resurs (Rock Solid samt Alive) är ursprungligen skapat för barn/ungdomar i åldern 11-14 år. I Sverige tror vi att detta material kan först och främst användas för mellanstadiet men passar naturligtvis även för ungdomar i början av tonåren (13-14 år).
”Jag är ansvarig för arbetet med barn i Vallbykyrkan i Västerås. I barnkyrkan så har vi använt materialet SKATTEN vilket vi är mycket nöjda med, men SKATTEN var inte svaret för oss för barnen från 10 år och uppåt. Nu använder vi Rock Solid på fredagar och bjuder in nya barn till kyrkan. Sedan använder vi Alive på söndagar och eftersom Rock Solid och Alive är liknande koncept så blir det mycket enkelt att bjuda in barn från Rock Solid Club till söndagsgudstjänsten och Alive samlingarna. Vi har sett en klar ökning av barn i mellanstadieåldern som kommer till kyrkan.” Christer Dahlberg

YFC Sweden

YFC Resurs

YFC Sweden har i samarbete med YFC Britain skapat ett material för barn i mellanstadieåldern. Detta material är fyllt av roliga aktiviteter som engagerar barn i denna åldern men också med ett klart budskap. Webbsidan är interaktiv och tillåter dig att själv kunna bygga den samling som passar just din grupp. För tillfället finns två olika material – Rock Solid som är till för att nå ut till barn som normalt inte går till kyrkan samt Alive som passar som t.ex. material för söndagsskolan.

Rock Solid Club Vallbykyrkan Västerås

Denna video visar hur Vallbykyrkan i Västerås använder Rock Solid Club materialet som en del i sitt After School program. Rock Solid har en perfekt blandning av roliga aktiviteter och ett klart andligt budskap som presenteras på ett förståligt sätt.