WakeUp Deborah

YFC Sweden ser bön som en avgörande faktor för att kunna nå svenska barn och ungdomar med evangeliet. Samtidigt som vi kommer att ha webbevangelister och Rock Solid Clubs behöver vi ett stort antal personer som dagligen ber för Sveriges barn och ungdom från sina hem och i sina församlingar.

Visionen

WakeUp Deborah är en världsvid bönerörelse vars mål är att inspirera så många män och kvinnor som möjligt att be för sina barn. Även om WakeUp Deborah lägger tyngdpunkten på olika saker i olika länder så är den huvudsakliga tanken densamma; nämligen att bön förmår att öppna barn och ungdomars hjärtan för Guds kärlek. WakeUp Deborahs motto är: ”På knä för barnens framtid”. (Engelska mottot är “Parents on their knees, children on their feet.”)

 

Lokala bönegrupper

I Sverige önskar vi gå ett steg längre och inte bara be för våra egna barn utan även barn och ungdomar som finns i våra församlingar eller som vi försöker att nå med evangeliet. Vi önskar se ett nätverk av bedjande föräldrar som dagligen ber för sina barn men även lokala grupper som uppmuntrar varandra och be för barn och ungdomar i sin församling och stad. Ett lokalt bönenätverk i en församling kan sedan växa till ett nätverk i en stad och sedan i en hel nation.

I framtiden önskar vi även se WakeUp Deborah medlemmar åka med på missionsresor till bland annat Tjeckien och vara i bön medan ett team av ungdomar når ut med evangeliet till barnhemsbarn.

WakeUp Deborah Europe

WakeUp Deborah är en del av Youth For Christs arbete och startades 1995 i Brasilien. Arbetet har sedan spridits till olika delar i världen. 2011 startades det första WakeUp Deborah projektet i Europa.

Vill du vara med? Hjälp oss att start upp denna bönerörelse just där du bor! Skriv till oss!

14 + 3 =