Digital Evangelisation

YFC Sweden vill hitta relevanta sätt att nå ungdomar. Vi arbetar på en webbsida som byggs AV ungdomar FÖR ungdomar samt webbänglar som möter unga människor på nätet och uppmuntrar dem att söka svar på sina frågor.

JesusToday.com

YFC Sweden ingår i den internationella organisationen Youth For Christ International som har köpt domännamnet JesusToday.com. Denna sida kommer att utgöra grunder för vår framtida webbevangelisation. Just du byggs denna sida av olika nationella YFC grupper för att tillsammans kunna nå en ung generation. Med hjälp från några av er hoppas vi under hösten 2016 börja bygga på denna sida för att sedan under 2017 träna upp webbänglar som kan fungerar som online evangelister eller bara som ett lyssnande öra till ungdomar som frågor och funderingar.