Visionen

Att som en del i Kristi kropp verka för att unga människor i varje folkgrupp och nation har möjlighet att fatta ett välgrundat beslut om att bli en Jesu lärjunge och bli en del av en lokal kyrka/församling.


Evangelisation

Med hjälp av ungdomar vill vi utveckla ett effektivt digitalt evangelisationsnätverk. I många år har evangeliet predikats på torg och gator världen över. Idag kan vi även nå människor på nätet och ingen är bättre rustad att göra detta än ungdomar själva. Vi vill skapa nya och kreativa sätt att nå ut med evangeliet till denna unga generation.


Normer/värderingar

Ungdomar i Sverige lever idag i ett  sekulariserat samhälle där ”mina rättigheter” är viktigare än vad som är ”rätt och fel”. Vi vill hjälpa ungdomar att förstå att bibliska normer och värderingar fortfarande är viktiga och passar in i dagens samhälle. Vi vill hjälpa ungdomar att finna svar på livets många tuffa frågor.

Praktiskt betyder detta att vi vill hjälpa ungdomar att nå andra ungdomar. YFC Sweden är inte en organisation med ett eget syfte utan en organisation som vill bidra genom att motivera till kreativ ungdomsevangelisation. Vi tror att ungdomar själva, tillsammans med sina församlingar, bäst förstår hur de kan nå sina kompisar. Vi vill hjälpa dem och deras församlingar genom att ge dem de verktyg och stöd de behöver för att utföra denna viktiga tjänst.


Stödja lokala församlingar

YFC Sweden finns till för att assistera och hjälpa den lokala församlingen i dess arbete med ungdomar. Youth For Christ International har 70 års erfarenhet av ungdomsarbete och arbetar i 133 länder världen över. Det finns en uppsjö av kunskap och resurser att ta del av. Vi vill erbjuda församlingar hjälp vare sig det är genom YFCs egna Rock Solid Club material eller genom missionsteam som kan hjälpa till med olika aktiviteter eller läger. Eller varför inte låta din ungdomsgrupp åka på missionsresor till andra länder där vi arbetar? Vårt mål är att se unga människor växa i sin tro och vara effektiva i sina församlingar.


Socialt arbete

YFC Sweden vill även hjälpa barn och ungdomar på ett socialt plan. Vi är bland annat kopplade till Youth For Christ Immanuels barnhemsarbete i Tjeckien (Läs mer under mission) men det finns även många människor i Sverige som behöver en hjälpande hand.


Bön för ungdomar

WakeUp Deborah är en internationell bönerörelse som först startade i Brasilien av en grupp troende mammor som beslöt sig för att be för sina barn i 15 minuter varje dag. Denna rörelse har spridits till andra länder och formats för att passa de lokala behoven i varje land. Vår vision är att se denna rörelse etablerad i Sverige och att kristna landet över ska vara med och be för Sveriges ungdomar dagligen. Detta kan ske inom församlingen men vi tror även att det finns en plats för bönetjänst genom vår webb-evangelisation där unga människor anonymt kan sammankopplas med personer som är villiga att be för dem.